کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09380256574
اطمینان نماد اعتماد

اطلاعیه فروشگاه

به سایت فایل کولاک خوش آمدید. مدیریت فایل کولاک با شماره 09380256574 از 8 صبح تا 10 شب پاسخگوی شما عزیزان است. به دلیل دسترسی نداشتن به صاحبان برخی از فایل ها، در صورتی که صاحب یک فایل یا فایل هایی از این فروشگاه هستید و از اینکه فایلتان در این سایت قرار دارد، ناراضی هستید، عنوان فایل را به شماره فوق، ارسال کنید تا در اسرع وقت، فایل مورد نظرتان حذف شود. چنانچه فایلی را خریداری کردید و از آن رضایت نداشتید، اطلاع دهید تا همان لحظه وجهتان برگشت داده شود. با تشکر

دانلود پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مودانلود گزارش کارآموزی ايستگاه تحقيقات و اصلاح نهال و بذر گلستان .رد استفاده در آبرسانی .

 

 

 

تحقیق پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی 

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:109

 

 

 

 

 

 

فهرست:

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران15

پیش گفتار 17

پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی ویژگی ها 18

هدف و دامنه کاربرد18

مراجع الزامی18

تعاریف و اصطلاحات21

نقیصه21

رفتار چقرمه21

رفتار شكننده21

قطر خارجی اسمی ، dn22

قطر خارجی متوسط 22

حداقل قطر خارجی متوسط 22

ضخامت جداره در هر نقطه ،22

دو پهنی22

ضخامت جداره در هر نقطه ،24

حداقل ضخامت جداره،23

حداکثر ضخامت جداره، 23

ضخامت متوسط جداره،  23

ضخامت اسمی جداره  23

حداکثر فشار کاری مجاز  23

فشار اسمی، PN 23

حد پایین اطمینان  23

حداقل استحکام موردنیاز MRS        24

ضریب طراحی C 24

نسبت ابعاد استانداردSDR   24 

تنش هیدرواستاتیک      25

مواد اولیه  25

ویژگی های مواد اولیه  25 

دسته بندی مواد اولیه   25

وضعیت ظاهری  26

ابعاد و رواداری ابعاد لوله  27

رواداری ابعاد     27  

طول لوله  27

جدول  28

درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله 33

فشار کاری مجاز در دماهای مختلف 33

آزمون فشارترکیدگی 34

تجدید نظر 34

پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه  35

 مورد استفاده ویژگی ها

پیش گفتار   35

پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه  36  

 مورد استفاده ویژگی ها

هدف و دامنه کاربرد  36

مراجع الزامی   36

اصطلاحات و تعاریف  38

مواد پلی اتیلنی 38

دوده 38

مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در 20 درجه سلسیوس 39

حد پایین اطمینان در 20 درجه سلسیوس  39

حداقل استحکام مورد نیاز   39

ضریب طراحی 39

تنش طراحی40

دسته بندی40

جدول41

ویژگی هاي مواد اولیه42

چگالی42

نرخ جریان مذاب43

درصد پراکندگی و توزیع دوده44

درصد وزنی44

پراکندگی دوده44

توزیع دوده44

مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی44

پایداری حرارتی45

پیش گفتار 46

پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری    47

 ابعاد- روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد  47

مراجع الزامی   49

اصطلاحات و تعاریف  47

کلیات48

تهیه نمونه ها     48

شرایط تثبیت آزمونه 48

اندازه گیری ضخامت دیواره48

وسیله اندازه گیری 48

روش اندازه گیری48

محاسبات48

اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm) 49

وسیله اندازه گیری49

روش اندازه گیری 49

 اندازه گیری دو پهنی  50

وسیله اندازه گیری50

روش کار 50

اندازه گیری طول لوله52

وسیله اندازه گیری50

روش اندازه گیری 50

گزارش نتایج51

گزارش آزمون51

پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری    52

مقدار دوده - روش آزمون

پیش گفتار52

پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری     53

 مقدار دوده - روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد53

مراجع الزامی53

وسایل مورد نیاز54

کوره الکتریکی54

در پوش54

ظرف احتراق54 

ترموکوپل آهن کنستانتین54

جریان سنج55

تله 55

لوله خشک کن55

دسیگاتور55

چراغ بونسن55

ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده 55

معرفهای شیمیایی ومواد لازم55

روش آزمون56

اندازه گیری مقدار خاکستر57

محاسبات58

پیش گفتار59

پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری60

 بازگشت حرارتی روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد60

مراجع الزامی60

اصطلاحات و تعاریف   61

اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن    61

وسایل مورد نیاز62

آزمونه ها 62

آماده سازی 62

روش آزمون62

اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن    62 

وسایل مورد نیاز62

آزمونه ها 63

آماده سازی 63

روش آزمون63

بیان نتایج  64

گزارش آزمون64

پیش گفتار66

پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی ارزیابی  67

مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد67

مراجع الزامی67

اصطلاحات و تعاریف 68

اساس آزمون 68

شرایط و عوامل مؤثر در آزمون69

وسایل70

درپوشهای انتهایی70

پایه یا آویز 71

مخزن 71

وسیله ایجاد فشار 72

دماسنج 72

زمان سنج  72

ضخامت سنج 73

وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی73

تهیه آزمونه ها73

نمونه برداری 73

طول آزاد آزمونه ها(10) 73

تعداد آزمونه ها 74

کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون74

کالیبراسیون دستگاه74

محاسبه فشار آزمون 74

آماده سازی آزمونه ها74

روش کار75

گزارش آزمون  76

آبرسانی اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم روش آزمون       78

پیش گفتار 78

پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی 79

هدف و دامنه کاربرد 79

هدف ازتدوین این استاندارد   79

چگالی وچگالی نسبی  80

چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد 80

مراجع الزامی80

اصطلاحات و تعاریف 81

چگالی Pt 81

چگالی نسبی81

جدول    82

تعداد آزمونه 82

آماده سازی آزمونه82

روش های آزمون 83

روش الف 83

روش ب86

روش ج 87

روش د90

گزارش آزمون96

پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی بررسی   97

چگونگی پراکنش دوده روش آزمون

پیش گفتار97

پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی بررسی98

چگونگی پراکنش دوده روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد98

وسایل مورد نیاز98

بیان نتایج98

روش كار98

روش الف99

روش ب100

گزارش آزمون100

پیش گفتار101

پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مقاومت 102

در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد102

مراجع الزامی102

اصطلاحات و تعاریف 103

اهمیت آزمون 104

وسایل مورد نیاز آزمون104

 قالب104

دستگاه شیارزن105

نگهدارنده آزمونه    105

لوله آزمایش105

حمام با دمای ثابت105

ورق آلومینیوم105

چوب پنبه105

سینی 105

زار انتقال   106

گیره      106    

مواد لازم106

تهیه آزمونه106

روش آزمون106

گزارش آزمون107

جدول108

منابع109

 

 

 

 

دانلود کارآموزی ايستگاه تحقيقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستان 

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 41

 

 

 

 

 

 

فعاليت‌هاي انجام شده:

پروژه ذرت:

در هفته اول و دوم كارآموزي كه در پروژه ذرت به فعاليت مشغول بودم، اقدام به تهيه اتيكت از جمله برش، نخ كردن و ... نمودم. تايپ آقاي مهندس ... و آقاي مهندس ... را تا حدودي انجام مي‌دادم. به همراه آقاي مهندس ... در انبار ذرت، عمل بسته‌بندي، شماره‌گذاري و ضدعفوني بذر با قارچ‌كش كربوكسين تيرام را به پايان رسانديم. همچنين بسته‌بندي بذور سورگوم، نخ كردن اتيكت و نوشتن تيمار، تكرار و شماره بوته بر روي اتيكت‌ها و تايپ آقاي مهندس ...

در هفته ششم و هفتم پروژه ذرت، فعاليت‌هاي زير انجام شد:

  • بررسي و بازديد از زمين آماده كشت ذرت شيرين.
  • كاشت ذرت شيرين به منظور بررسي آثار آرايش كاشت و تراكم بر عملكرد ذرت شيرين.
  • بازديد و نحوه فاروزدن در شبدر برسيم به همراه آقاي مهندس ...
  • گونيا كردن زمين براي كاشت ذرت شيرين جهت به دست آوردن بلال.
  • مشاهده و بازديد از نحوه ديسك زدن زمين با تراكتور.
  • نوشتن تكرار، شماره بوته و تيمار بر روي اتيكت.
  • ايجاد گودال براي كاشت دانه مادري به منظور ايزوله ذرت دانه‌اي.
  • بازديد از شبدر برسيم و نحوه‌ي كار مقابله با علف‌هاي هرز آن.
  • كاشت سورگوم.
  • بازديد از مزرعه ذرت شيرين و مرتب كردن تابلوهاي راهنما با آقاي مهندس ...

پروژه غلات:

در هفته سوم و چهارم كارآموزي كه در پروژه غلات مشغول به فعاليت بودم، كارهاي زير به انجام رسيد:

تايپ آقاي مهندس ... (شناسايي گندم نان)، بازديد از مزرعه گندم با آقاي مهندس ... و آقاي ...، شركت و همراهي بازديد  معاون وزير از طرح‌هاي تحقيقاتي ايستگاه (مهندس ...، ... و دكتر ...) از تهران، رفتن به مزرعه گندم و بررسي اثرات كود ازته، استفاده از آفت‌كش سوين بر عليه سوسك لما.

پروژه بيماري‌ها:

در هفته‌هاي پنجم و ششم، پروژه بيماري‌ها را همراهي نمودم؛ از آن جمله:

مرحله دوم سمپاشي آفت‌كش سوين بر عليه سوسك لما در مرحله‌ي تفريق شدن در گندم، يادداشت‌برداري بيماري‌هاي سفيدك سطحي گندم و جو، زنگ زرد، رنگ قهوه‌اي، لكه نواري اسكالد، همراهي بازديدكنندگان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد از طرح‌ها و صحبت‌هاي تكميلي آقاي مهندس ....

يادداشت‌برداري سفيدك سطحي گندم (مرحله دوم) با آقاي مهندس ...، همراهي بازديدكنندگان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي گرگان از طرح‌ها و صحبت‌هاي تكميلي آقاي مهندس ... و دكتر ...

بازديد از مزرعه گندم و بررسي نحوه پيشرفت بيماري‌ها، سم‌پاشي گندم رقم فلات
(
تيلت + سوين)، (آلتو + سوين)، (آلتو + سوين) به علاوه 10 ليتر آب براي هر مخلوط.
(cc40
تيلت)، (cc25 آلتو)، (cc50 آلرت)، (gr50 سوين).

پروژه حبوبات:

در هفته نهم زير نظر پروژه حبوبات، فعاليت‌هاي زير انجام شد:

بازديد از مزرعه باقلا و نخود به فرمايش آقاي مهندس ...، بازديد از طرح‌هاي گوجه‌فرنگي، باقلا، نخود، با همراه آقاي مهندس ... و آقاي مهندس ...

مشاهده نحوه كارگران در سله‌شكني بادمجان، بازديد از طرح‌هاي كدو، خيار و فلفل، محاسبه كردن سطح برگ در باقلا، كه ابتدا ميانگين (L×W) طول و عرض‌هاي 30 داده را به دست آوردم و در فرمول S قرار دادم، آن‌گاه براي محاسبه تكميلي از فرمول (A+B)×C/B  استفاده نمودم.

دانه‌هاي روغني:

در هفته‌هاي اول، دوم، هفتم و دهم با پروژه دانه‌هاي روغني همكاري نمودم كه عبارتند از:

حذف گونه‌هاي نر عقيم در كلزا (مخلوط‌كشي) با آقاي مهندس ... [دلند]، شناخت نر عقيمي نوع 2 در كلزا، نحوه دو رگ زدن و توليد رستورر.

[در طرح آقاي مهندس ... در هر نسل حدود 2500 بوته دو رگ زده مي‌شود و از اين دو رگ‌زني، حداقل 10000 بذر با رورك در نسل بعد توليد گياه نمايند، به دست آمد. همچنين با بررسي و مشاهداتي كه در طول آزمايش انجام شد، عقيمي با يك ژن غالب دو آللي در هسته كنترل مي‌شد و عامل عقيمي در سيتوپلاسم نيز غالب بر سيتوپلاسم نرمال است].

گونيا كردن زمين و آماده‌سازي آن براي كاشت سويا به همراه خانم مهندس ... و آقاي مهندس ... و آقاي مهندس ...، يادداشت‌برداري و بازديد از كلزا به همراه آقاي ...، كاشت سويا براي توليد بذر رقم گرگان 3 با آقاي مهندس ... و مهندس ...، مشاهده نحوه عمل و كاشت رديف‌كار.

حضور دركلاس تئوري و عملي مهندس ... در ارتباط با نرم‌افزار MSTAT-C، برداشت كلزاي ايزوله و برداشت كلزاي دورگ.

 

 


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
kar875_1385793_8268.zip170.2k

نظرسنجی

نظر شما در مورد قیمت و محصولات این فروشگاه چیست؟
همه اقدام پژوهی ها
پکیج
آپلود عکس